127/17 Novela zákona o pobytu cizinců; T: 8.9.2017

Návrh zákona se předkládá zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.

Transpoziční lhůta je pro tuto směrnici stanovena na 23. května 2018.

K dosažení souladu právního řádu České republiky s touto směrnicí přistoupilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o uznávání odborných kvalifikací a zákona o veřejných výzkumných institucích.

Návrh zákona obsahuje dále zejména následující tematické okruhy:

  1. V zákoně o pobytu cizinců se zavádí povinnost cizince absolvovat po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz a institucionálně se zakotvuje integrace na regionální úrovni ve formě převedení projektu Center pro integraci cizinců do státního systému.
  2. Navrhuje se v zákoně o pobytu cizinců upravit zákonné zmocnění vlády k vydání kvót pro ekonomickou migraci. Nařízením vlády vydaným na základě zákonného zmocnění budou stanoveny transparentní kvantitativní kvóty pro náběr žádostí o udělení víza, resp. vydání povolení k dlouhodobému pobytu za výdělečnými účely, které budou blíže rozčleněny do kategorií odpovídajících kvalitativnímu vymezení migračních potřeb.
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/