127/16 Program ENERG na podporu dosažení úspor energie v konečné spotřebě v odvětví MSP; T: 16.6.2016

Program je vyhlášen na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o zřízení ministerstev jiných orgánů. Předkládaný program je jedním z politických opatřeních tvořících alternativní schéma dosahování každoroční úspory energie ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/