127/15 NV o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů; T: 7.7.2015

Problematiku, která je adresována touto novelou, lze v podstatě rozdělit do tří skupin. První skupina změn, se týká úpravy vyhlášky č. 335/2004 Sb. takovým způsobem, aby byla provedena všechna zákonná zmocnění, a to v celém svém rozsahu.

Druhou skupinu změn pak tvoří ty úpravy vyhlášky č. 335/2004 Sb., které sjednocují užívané pojmy s pojmy zákonnými, které byly zákonem o pyrotechnice změněny.

Třetí a zároveň poslední skupina změn, která tvoří nejmenší množinu novelizačních bodů, pak představuje odstranění některých legislativních nedostatků a změnu nebo odstranění těch ustanovení vyhlášky, která neodpovídají potřebám současné praxe, či jejich formulace může v praxi vyvolávat otázky o jejich správném výkladu.

Provedení těchto změn pak zároveň navazuje na vyhlášku č. 95/2014 Sb., kterou byla vyhláška č. 335/2004 Sb. dříve novelizována, a je tak zakončením procesu modernizace vyhlášky č. 335/2004 Sb. Jsou tedy provedeny změny, které nebylo možné provést novelizační vyhláškou č. 95/2014 Sb., jejímž předmětem bylo pouze uvedení vyhlášky do souladu s mezinárodními požadavky.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/