127/14 Konsolidační vyhláška státu; T: 25.8.2014

V souvislosti s etapizací účetní reformy a s ohledem na ostatní priority České republiky v oblasti finančního, statistického a účetního výkaznictví v letech 2010 až 2013 bylo přijato usnesení vlády č. 868 ze dne 28. listopadu 2012 k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. Na základě tohoto usnesení mělo dojít v roce 2015 k prvnímu sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu za účetní období roku 2014, ale vzhledem k prodloužení legislativního procesu přijetí konsolidační vyhlášky státu dojde k prvnímu sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu za účetní období roku 2015, a to v roce 2016.
Dotčenými subjekty jsou Ministerstvo financí, spravující jednotky a konsolidované jednotky státu podle konsolidační vyhlášky státu. Dotčenými subjekty tedy zejména jsou:
– vybrané účetní jednotky,

– Český rozhlas,

– Česká televize,

– veřejné výzkumné instituce,

– školské právnické osoby,

– veřejné vysoké školy,

– obchodní korporace ovládané a řízené územními samosprávnými celky a státem,

– zahraniční právnické osoby nebo další zahraniční subjekty ovládané a řízené územními samosprávnými celky a státem.

Výše uvedené dotčené subjekty budou mít nově některé informační povinnosti v oblasti výkaznictví na úrovni České republiky, přičemž v případě vybraných účetních jednotek se bude jednat o rozšíření stávajících informačních povinností o nezbytně nutné informace k sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/