127/10 Návrh vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků; T: 10.6.2010

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je naplnění zmocňovacích ustanovení § 4 odst. 8 písm. u), § 29 odst. 4 a § 30 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vyhlášky upravuje na základě zmocňovacích ustanovení tyto základní oblasti:

– stanovení požadavků na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků u vybraných účetních jednotek, včetně bližších podmínek inventarizace majetku, závazků a položek jiných aktiv a jiných pasiv zahrnující mimo jiné:

  • upřesnění činností a postupů při inventarizaci, inventuře, provádění inventarizačních zápisů, vypořádání inventarizačních rozdílů a ukončení inventarizace,
  • upřesnění činností a postupů prováděných při inventarizaci z hlediska oceňování, a to včetně zásob, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv,
  • stanovení struktury inventurních soupisů,
  • organizační zajištění inventarizace,

– stanovení požadavků na inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů zahrnující mimo jiné:

  • požadavky na organizační zajištění inventarizace, včetně periodicity zjišťování skutečného stavu tohoto majetku,
  • způsob provedení inventarizace.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-