127/22 Návrh vyhlášky o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku;T:16.8.2022

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou pro nikotinové sáčky bez obsahu tabáku požadavky na jejich složení, vzhled, jakost, vlastnosti; na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů; způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 8. 2022.