127/21 Novela vyhl.č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška;T:20.9.2021

Cílem novely je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z cen nemovitých věcí a jejich vývoje na trhu v období od 07/2019 do 05/2021, získaných od bankovního sektoru, Českého statistického úřadu a z jiných zdrojů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 9. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/