127/19 Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava; T: 14.10.2019

Nově navržená zonace se člení na čtyři zóny a z toho zaujímá přírodní zóna 18 975 ha (27,7 % území NP), zóna přírodě blízká 16 739 ha (24,6 % území NP), zóna soustředěné péče o přírodu cca 31 842 ha (46,5 % území NP) a zóna kulturní krajiny 799 ha (1,2 % území NP).
V souladu se zmocňovacím ustanovením § 18 odst. 5 zákona je součástí navržené zonace rovněž vymezení území arondovaných podle s § 18 odst. 3 zákona. Toto ustanovení umožňuje do jednotlivých zón ochrany přírody zařadit i jednotlivá území do maximální souvislé plochy 5 ha, která nesplňují charakteristiku zón podle § 18 odst. 1 zákona a neslouží k dosažení cíle zóny národního parku, ale jejich zařazení je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny; arondovaná území mohou tvořit maximálně jednu desetinu plochy segmentu zóny. Celkem bylo podle daného ustanovení arondováno 401 dílčích ploch o celkové rozloze 149 ha.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/