127/18 Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; T: 28.11.2018

Předmětem návrhu zákona jsou oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které se týkají:

1) definice projektů sdílených činnosti,

2) hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur a jejich výsledků, hodnocení programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací,

3) poskytování informací o výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.

Návrh dále reaguje na podněty z aplikační praxe dosavadního zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Při přípravě návrhu zákona byly diskutovány tři následující možnosti:

· zachování současného stavu

· novela zákona – obsahující nejdůležitější změny, zejména úpravu hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

· nová právní úprava – rozsáhlejší zásah do systému výzkumu, vývoje a inovací, tj. radikálnější změny věcného obsahu

Jako nejvhodnější byla zvolena druhá možnost, tedy novela zákona. Tato možnost je optimální z hlediska časového i z hlediska nezbytnosti řešit nejdůležitější technické a procesní záležitosti.

/jak-na-