126/17 NV o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní; T: 30.8.2017

Cílem návrhu je reagovat na novelou zákona č. 281/2002 Sb. změněnou terminologii, vypuštění oblastí studijních programů, které je možno uznat pro splnění požadavku odborné způsobilosti, které byly přidány přímo do textu zákona č. 281/2002 Sb., upřesnění vedení evidence a nově upravení jejího uchovávání. Novela dále aktualizuje údaje předávané v deklaraci a aktualizuje seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů a seznam rizikových biologických agens a toxinů podle nejnovějších poznatků vědy.

K předkládanému návrhu novely vyhlášky nebylo v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 zpracováno hodnocení dopadu regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a hodnocení dopadu je provedeno jen obecně v rámci Obecné části odůvodnění.

/jak-na-