126/11 NV o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení; T: 14.6.2011

Předkládaný návrh vyhlášky má za cíl řešit obtíže při realizaci vyhlášky č. 221/2010 Sb. v praxi, které souvisejí s plněním požadavků na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení stanovených touto vyhláškou.

Cílem řešení problému je umožnit reformní kroky Ministerstva zdravotnictví směřující k restrukturalizaci lůžkového fondu za co nejekonomičtějších nákladů, tj. aniž by došlo k nehospodárnému vynaložení finančních prostředků na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení. Cílem je také umožnit dodavatelům zdravotnických vozidel a provozovatelům zdravotnických zařízení postupný přechod na naplnění technické normy ČSN EN 1789 a hospodárné využití používaných nebo již smluvně zajištěných zdravotnických vozidel, pokud splňují požadavky podle předchozí právní úpravy.

Dotčenými subjekty budou především zdravotnická zařízení státu zřízená jako právnické osoby a jejich zřizovatelé a dále fyzické a právnické osoby provozující nestátní zdravotnická zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osoby budou mít povinnost zajistit splnění stanovených požadavků na vybavení zdravotnických zařízení. Další skupinou dotčených subjektů budou správní úřady, do jejichž pravomoci náleží rozhodování o oprávnění k poskytování zdravotní péče a provádění kontroly splnění požadavků na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, tj. Ministerstvo zdravotnictví a krajské úřady.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/