126/18 Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; T: 28.11.2018

Návrh zákona reaguje na dlouhodobou potřebu zakotvení automatické valorizace plateb státu za tzv. státní pojištěnce (v současné době cca 5,9 mil. osob). Jak vyplývá ze zkušenosti z posledních let, je současná právní úprava, která de facto znamená prakticky každoroční politická jednání o výši plateb státu za své pojištěnce, vysoce nepraktická, neboť nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu. Nelze rovněž pominout skutečnost, že spíše než objektivní kritéria rozhoduje o změnách ve výši vyměřovacího základu aktuální politická situace a ochota uvolnit prostředky do oblasti zdravotnictví. Systém veřejného zdravotního pojištění by přitom měl být ekonomicky stabilní, zejména poté zohledňovat neustálý vývoj ve zdravotnictví, který s moderními metodami léčby i novými postupy přináší zvyšující se náklady na zdravotní péči.

/jak-na-