125/15 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR; T: 29.6.2015

Ministerstvo životního prostředí předkládá Střednědobou strategii (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (dále jen Střednědobá strategie), která je zpracována zejména ve vztahu k požadavku Evropské komise (EK) připravit ucelenou koncepci řízení kvality ovzduší pro Českou republiku. Dokument je předkládán také na základě Dohody o partnerství a Národního programu reforem (je třeba uvést přesné názvy dokumentů). Strategie má být podkladem pro financování opatření ke zlepšení kvality ovzduší napříč operačními programy. Strategie tvoří strategický rámec pro Národní program snížení emisí ČR a pro Programy zlepšování kvality ovzduší v 7 zónách a 3 aglomeracích ČR, jež představují základní koncepční dokumenty, jejichž vypracování ukládá Ministerstvu životního prostředí zákon o ochraně ovzduší. Tyto dokumenty na sebe vzájemně navazují a ovlivňují se.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/