125/13 Novela živnostenského zákona; T: 30.9.2013

Cílem předkládaného návrhu zákona je zlepšit podnikatelské prostředí v České republice snížením administrativní zátěže podnikatelů. Navrhuje se zrušit povinnost podnikatelů opakovaně dokládat obecnímu živnostenskému úřadu doklady, které již doložili některému z 227 obecních živnostenských úřadů, a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Obecní živnostenské úřady budou využívat stávající funkcionality živnostenského rejstříku získané v souvislosti s realizací projektu Integrovaného operačního programu „Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy“, který byl realizován v letech 2010 až 2013 a z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie. Dokumenty předkládané podnikateli při vstupu do živnostenského podnikání i v jeho průběhu budou tyto úřady převádět do digitální podoby a ukládat do datového úložiště živnostenského rejstříku.
Dále se v návaznosti na požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů, jakož i požadavky podnikatelské veřejnosti navrhuje provést změnu právní úpravy živnostenského rejstříku ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů zapisovaných osob. Jako neveřejný údaj by měly být nadále vedeny v živnostenském rejstříku údaje týkající se bydliště a místa pobytu zapisovaných osob a po uplynutí čtyř let ode dne, kdy bylo zrušeno poslední živnostenské oprávnění podnikatele, by všechny dosud zveřejněné údaje byly převedeny do části živnostenského rejstříku, která je neveřejná.

Související soubory

/jak-na-