125/21 Návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění;T:17.9.2021

Předkládaný návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění nahrazuje stávající vyhlášku č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, a to z důvodu provázanosti mezi zákonnou úpravou oblasti provádění kontrol systému vytápění a prováděcím právním předpisem. Důvodem předložení novely vyhlášky je částečně transpozice nové evropské směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.“) významným způsobem zasáhl do praktického provádění kontrol systému vytápění. V souladu se směrnicí byl zvýšen výkonový práh, od kterého jsou kontroly systému vytápění povinné, zároveň je předmětem kontroly i větrací systém, je-li v kombinaci se systémem vytápění. Nově budou předmětem kontroly i systémy vytápění využívající jako zdroj tepla přímou přeměnu elektrické energie na tepelnou energii. Cílem navrhované vyhlášky je zjednodušit zprávu o provedené kontrole systému vytápění a učinit ji nástrojem vedoucím k implementaci energeticky úsporných opatření, zajištění efektivního provozu systémů vytápění za účelem snížení provozních nákladů a v neposlední řadě i nástrojem naplňování cílů ČR v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 9. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/