125/20 Návrh vyhlášky o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance; T:14.9.2020

Navrhuje se, aby zprostředkovatelé finančních služeb pravidelně předkládali ČNB roční výkaz o své činnosti, a to vždy do 31. 3. daného roku s údaji za předchozí kalendářní rok. Dosud tuto povinnost neměli. První výkazy by byly takto předkládány za období roku 2021, tj. do 31. března 2022. Předkládané informace by představovaly zejména data o produkci (tj. počet zprostředkovaných smluv a objem pojistného/investic/spotřebitelských úvěrů), o finanční situaci a výsledcích hospodaření, o výši odměny za zprostředkování nebo poskytnutí služby, o počtu osob podílejících se na činnosti zprostředkovatele, přijatých stížnostech či o oblasti AML/CFT.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz prostřednictvím přiloženého formuláře nejpozději do 14. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/