124/17 Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů; T: 21.8.2017

Jediným, Evropskou komisí akceptovatelným, způsobem dosažení souladu s uvedenou směrnicí je změna současné právní úpravy. Lhůta na přijetí požadovaných legislativních opatření a dosažení souladu s odůvodněným stanoviskem, kterou Evropská komise ve svém výše citovaném Odůvodněném stanovisku ze dne 27. 4. 2017 (které Česká republika obdržela dne 28. 4. 2017) stanovila, činí dva měsíce ode dne jeho obdržení. Návrh nařízení vlády nepřináší žádnou další změnu koncepční povahy a přebírá současnou právní úpravu, s výjimkou výše uvedených změn, které zajišťují transpozici čl. 1 směrnice 2014/27/EU a směřují k dosažení souladu s Odůvodněným stanoviskem EK.

/jak-na-