124/16 Vyhodnocení programu EFEKT za rok 2015; T: 10.6.2016

V roce 2015 bylo uvolněno ze státního rozpočtu na Program EFEKT 2015 celkem 30 mil. Kč. Tato částka byla navýšena o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 5 064 161,- Kč a následně byl rozpočet programu dodatečně navýšen o 12 mil. Kč zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů MPO z výnosů z prodeje emisních povolenek za rok 2014. Zapojení těchto nároků schválila vláda svým usnesením č. 383 ze dne 25. května 2015. Celkový rozpočet programu na rok 2015 byl tedy ve výši 47 064 161,- Kč.

Celkem bylo přijato 282 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 56 žádostí bylo podáno do investičních aktivit a 226 žádostí do neinvestičních aktivit. Výběr akcí vhodných k dotační podpoře provedla hodnotitelská komise jmenovaná náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Podpořeno bylo celkem 174 projektů, z toho 50 investičních a 124 neinvestičních projektů, což je 61 % z platných žádostí. Realizace podpořených akcí vyvolala celkovou investici téměř 77,7 mil. Kč.

Díky navýšení rozpočtu programu o 12 mil. Kč bylo možno podpořit 50 investičních projektů částkou 22 342 789,- Kč. Jejich realizací došlo k úspoře energie ve výši 7 461,58 GJ/rok.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/