124/15 Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny; T: 6.7.2015

Úprava technických požadavků na výbušniny včetně jejich označování, způsob označování shody, včetně činností oznámených subjektů a požadavky na dokumentaci k postupům posuzování shody.
Provedení zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh, ve vztahu ke specifickým požadavkům pro výbušniny. Částečná transpozice Směrnice 214/28/EU.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/