124/14 Nař. vl. o výši časových poplatků; T: 27.8.2014

Předloženou novelou nařízení vlády navrhuje Ministerstvo dopravy upravit sazby mýtného, které v některých případech nedospěly změn od roku 2007, tedy od zahájení provozu Systému elektronického mýta. Z důvodu nárůstu všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice České republiky za uplynulé období několika let je základní změnou zvýšení mýtných sazeb o 8,2 % u emisní třídy EURO 0 – IV. Současně Ministerstvo dopravy navrhuje zvýšení mýtných sazeb o 9,8 % u emisní třídy EURO V a vyšší, které nebyly měněny od r. 2007. Další úpravou je zrušení navýšení mýtných sazeb v pátek od 15. do 20. hod., a to z důvodu malého podílu na předepsaném mýtu a současně z důvodu nevýznamného vlivu tohoto opatření na skladbu dopravního proudu v tuto dobu. Navýšení sazeb se navrhuje částečně kompenzovat snížením limitů celkového uloženého mýtného pro přiznání slevy na mýtném o 25 %.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/