124/11 NV o provozu, způsobu a podmínkách testování historických a sportovních vozidel; 14.6.2011

Cílem návrhu vyhlášky je především provedení zákonného zmocnění obsaženého v § 79c odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“). Konkrétně se jedná o stanovení způsobu a podmínek testování silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel, vzoru žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzoru dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Návrhem vyhlášky dotčenými subjekty jsou provozovatelé silničních vozidel registrovaných v registru silničních vozidel, kteří využijí oprávnění podle § 79c odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., právnická osoba uvedená v § 79b odst. 2 zákona a o orgány veřejné správy vedoucí registr historických a sportovních vozidel podle § 79a zákona. Práva a povinnosti dotčených subjektů vyplývají přímo ze zákona.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/