124/10 Novela zákona o platebním styku; T: 11.6.2010

Hlavní změny, které transponované směrnice zavádějí, lze shrnout takto:

 

1. v souvislosti s elektronickými penězi:

· instituce elektronických peněz jsou vyňaty z kategorie úvěrových institucí,

· jejich režim je v zásadě obdobný jako režim platebních institucí,

· povolení instituce elektronických peněz zahrnuje i poskytování platebních služeb, tedy instituce elektronických peněz nemusí žádat o povolení k činnosti platební instituce,

· umožňuje se vznik tzv. hybridních institucí elektronických peněz, pro které není vydávání elektronických peněz jedinou obchodní činností (například mobilní operátoři),

· snižují se regulatorní požadavky na instituce elektronických peněz, základní kapitál se snižuje z 1 mil. na 350 000 eur,

· umožňuje se vydávat elektronické peníze v omezeném rozsahu a bez jednotné licence pro EU v režimu výjimky – tito vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu podléhají pouze značně zjednodušenému režimu registrace a

· upravují se některé soukromoprávní vztahy mezi vydavateli a držiteli elektronických peněz, zejména zpětná výměna.

 

2. v souvislosti s platebními systémy s neodvolatelností zúčtování a vypořádacími systémy s neodvolatelností vypořádání:

· směrnice se nově vztahuje na propojené systémy, tedy na situaci, kdy provozovatelé, případně účastníci, ovlivňují nejen „svůj“ systém, ale též systém jiný,

· důraz se klade na sladění okamžiku přijetí příkazu k zúčtování / vypořádání, pravidel systému a dále na vše, co by mohlo způsobit diskrepanci mezi systémy a zvyšovat tak nejistotu jednotlivých subjektů,

· návrh zajišťuje větší stabilitu zejména tím, že vztahuje ochranu poskytnutou systémům i na systémy propojené. To se týká například povinnosti účastníků či provozovatele dostát svým závazkům bez ohledu na probíhající insolvenční řízení, ochrany práv držitelů, nebo zajištění před následky insolvence poskytovatele zajištění,

· cílem návrhu je snížení systémového rizika souvisejícího s propojením systémů.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/