124/23 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend;T:14.7.2023

Návrh zákona obsahuje novely celkem 5 zákonů, konkrétně zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), a zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Společným rysem novel je, že se jimi prohlubuje elektronizace oblastí regulovaných novelizovanými zákony, jsou tedy předkládány v rámci jednoho návrhu.  

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/