124/21 Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2022 – 2026;T:9. 9.2021

Koncepce je založena na analýze dosaženého stavu a na průzkumu názorů dotčených správních a regulatorních orgánů, odborné a vědecké veřejnosti, podnikatelské sféry i široké veřejnosti, který proběhl formou dotazníku v červenci až září 2020. Při zvyšování kvality života bude rozvoj NMS zaměřován na zajištění správnosti měření v obchodních vztazích, při poskytování zdravotní péče, při sledování stavu životního prostředí a při ochraně bezpečnosti občanů. V oblasti mezinárodních vztahů a spolupráce je zásadním členství České republiky v celosvětových a v evropských organizacích, které se zabývají metrologií, s cílem spolurozhodovat v otázkách vývoje a sjednocování metrologie, zajistit kvalitu metrologických činností tak, aby vytvářela podmínky pro uznatelnost měření a vytvořila tak podmínky pro rozvoj volného pohybu zboží a služeb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 9. 2021.