124/19 Novela zákona o zdravotnických prostředcích; T: 10.10.2019

Cílem návrhu je zachovat dosavadní právní úpravu diagnostických zdravotnických prostředků in vitro i po nabytí účinnosti nařízení o ZP a nového zákona
o zdravotnických prostředcích (aktuálně již rozeslán v rámci MPŘ), a to do doby nabytí účinnosti nařízení o IVD. V případě, že by novela současného zákona přijata nebyla, neexistovala by právní úprava pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, neboť nový připravovaný zákon o zdravotnických prostředcích implementující nařízení o ZP diagnostické zdravotnické prostředky in vitro neupravuje.

Součástí návrhu je také změna zákona o správních poplatcích, který je nutné upravit tak, aby byly odlišeny správní poplatky vybírané podle právní úpravy diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, a správní poplatky vybírané v souvislosti
s nařízením o ZP a novým zákonem o zdravotnických prostředcích.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/