124/18 Novela zákona o vodách; T: 22.11.2018

Předkládaný návrh zákona novelizuje čtyři právní předpisy, a to

a) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

c) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a

d) zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem návrhu novely zákona č. 254/2001 Sb. je

  • definovat pojmy sucha a stavu nedostatku vody,
  • uložit povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody a jejich obsah a projednání,
  • stanovit hierarchii priorit způsobů užití vody pro účely sestavení plánu pro sucho,
  • ustanovit orgány pro sucho a jejich složení,
  • upravit vyhlášení mimořádného stavu (stav nedostatku vody) a kompetence při něm,
  • zavést sankce za porušení povinností.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/