123/15 Nař. vl. o stanovení některých pyrotechnických výrobků; T: 3.7.2015

Navrhovaná právní úprava reaguje na změny v našem právním řádu, jež jsou nyní v legislativním procesu. Záměrem není měnit základní systémová ustanovení. Vzhledem k výše uvedenému nebylo možno při posuzování možných řešení uvažovat o jiné variantě než o novele stávajícího nařízení vlády.

Související soubory

/jak-na-