123/10 NV o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry; T: 3.6.2010

Hlavním důvodem pro vydání nové vyhlášky týkající se informačních povinností obchodníků s cennými papíry je změna rozsahu a obsahu některých informačních povinností vůči České národní bance. Jedná se zejména o zavedení informování České národní banky o změnách ve stavu majetku zákazníka a zůstatku majetku zákazníka v souladu s § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a změny vyplývající z implementace směrnic EU, které novelizují směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (přepracované znění) (obě směrnice dále jen „CRD“).

Dotčenými subjekty podle nové vyhlášky jsou:

a) obchodník s cennými papíry, který je bankou,

b) obchodník s cennými papíry, který je pobočkou zahraniční banky,

c) obchodník s cennými papíry, který není bankou,

d) organizační složka zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného státu k poskytování investičních služeb a není pobočkou zahraniční banky a

e) investiční společnost, která vykonává činnost podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/