123/23 Novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;T:2.8.2023

Cílem návrhu zákona je – v návaznosti na úpravu definice účelového územního prvku – doplnění ustanovení § 7 zákona č. 20/1987 Sb. v tom smyslu, aby i předměty ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., tj. památkové rezervace, památkové zóny a dále ochranná pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny, mohly být zapisovány do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) jako účelové územní prvky ve smyslu zákona o základních registrech.  

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/