123/22 Návrh vyhl. pro limit pojistného plnění u škody způsob. při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace;T:11.8.2022

Cílem návrhu vyhlášky je stanovit výpočet minimálního limitu pojistného plnění, a to tak, aby výše sjednaného pojištění reflektovala výši možné škody, která může při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace vzniknout zainteresovaným stranám (například držitelům prostředků pro elektronickou identifikaci). Návrh vyhlášky stanovuje jako základ pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění částku 25 mil. Kč, přičemž při stanovení minimálního limitu pojistného plnění se zohledňuje rovněž počet držitelů prostředků pro elektronickou identifikaci a úrovně záruk prostředků pro elektronickou identifikaci. Při stanovení způsobu výpočtu minimálního limitu pojistného plnění pro každý následující kalendářní rok vychází návrh vyhlášky ze základu pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění (tj. částky 25 mil. Kč) navýšeného o průměrnou roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předminulý kalendářní rok (k prvnímu navýšení dojde v roce 2024).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/