123/19 Novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů; T: 8.10.2019

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Změny je třeba provést v oblasti uzavírání dodavatelských smluv a deklarování nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků.

Návrh zákona dále vychází z vyhodnocení dosavadní aplikační praxe. Ve vybraných případech proto využívá ustanovení směrnice, které umožňuje ponechat v platnosti nebo zavést přísnější opatření na národní úrovni.

Návrh zákona zejména

• vymezuje základní pojmy, jako jsou subjekty na trhu, a zemědělský a potravinový řetězec,
• upravuje základní náležitosti smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem s významnou tržní silou,
• rozšiřuje katalog zakázaných praktik zneužití významné tržní síly odběratelem,
• nově přináší zákaz bránit uvádění na trh v ČR potraviny, které jsou uváděny na trh v jiném členském státu EU, nebo
• upravuje působnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/