123/18 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů; T: 21.11.2018

Doprovodným zákonem k zákonu o ochraně oznamovatelů je zapotřebí provést změnu těchto zákonů (ve znění pozdějších předpisů): zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/