122/17 Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních; T: 17.8.2017

Analýza se zabývá možnými způsoby implementace směrnice, které komplexně hodnotí. V dokumentu je analyzována budoucí možná podoba právní úpravy v oblasti nakládání se zbraněmi, která by měla mít lépe a znatelněji strukturována, než stávající právní úprava, vycházející zejména ze zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. K zajištění implementace směrnice je nezbytné přijmout zcela nový zákon o zbraních. Nový zákon o zbraních bude základním a obecným právním předpisem upravujícím nakládání se zbraněmi v České republice, byť oproti dosavadnímu zákonu o zbraních se nově počítá i s větší extenzí jeho působnosti na některé orgány veřejné moci. Tento zákon rovněž bude provádět implementaci směrnice, jakož i prováděcích aktů a aktů v přenesené působnosti vydaných na jejím základě.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/