122/16 Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019; T: 10.6.2016

Bylo rozhodnuto, že bude použita varianta B1, a to se standardní inflační valorizací za jednotlivé kalendářní roky. Prostředky však nebudou poskytovány na dopravní výkony na dráhách, na nichž není objednáváno ani šest párů vlaků v každém pracovním dni. Rozdělení této částky na jednotlivé kraje předkladatel navrhuje jednotným podílem, který je dán rozsahem financování regionální železniční dopravy z prostředků kraje v roce 2014 (v posledním účetně ukončeném kalendářním roce). Nad rámec takto nastaveného spolufinancování stát v případě změn úhrady za použití dopravní cesty uhradí krajům skutečný nárůst kompenzace železničním dopravcům vyplývající ze zvýšení poplatků za železniční dopravní cestu. Na základě dohody s AKČR bylo nad rámec toho dohodnuto vyplatit v prvních pěti letech vyrovnávací příspěvek Královéhradeckému kraji, který dosud pobíral výrazně nadprůměrný příspěvek ze strany státu.

Návrh smlouvy byl zaslán zástupcům Rady pro dopravu Asociace krajů České republiky, která tento návrh předběžně projednala na svém zasedání dne 6. května 2016. Rada Asociace krajů ČR pak na jednání dne 26. května 2016 usnesením č. 256 doporučila krajům schválit ve svých orgánech smlouvu o zajištění regionální železniční dopravy po roce 2019 zpracovanou Ministerstvem dopravy, po zapracování úprav vznesených kraji, nejpozději do 15. července.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/