122/15 Zpráva o opatření Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice; T: 26.6.2015

Cílem druhé části Zprávy je informovat vládu o činnostech, které jsou na národní úrovni realizovány v oblasti Digitální agendy pro Evropu. Tato část Zprávy má posloužit jako podklad pro Radu vlády pro informační společnost (RVKIS), která společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vykonává koordinační roli v problematice Digitální agendy pro Evropu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/