122/14 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2015; T: 18.8.2014

Ve vyhlášce jsou zahrnuta statistická zjišťování určená k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky (viz § 4 zákona ve znění zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.). V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky je stanoven Program statistického zjišťování na rok 2015 pro všechna statistická zjišťování prováděná ČSÚ a ministerstvy v roce 2015 za podmínek a v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 3 a 4 zákona ve znění zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb. Program statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok je připravován v těsné spolupráci všech zainteresovaných subjektů, projednán Českou statistickou radou, poradním orgánem předsedkyně ČSÚ a zjišťování jsou konzultována se zástupci z řad zpravodajských jednotek a hlavních uživatelů. Na základě programu statistických zjišťování vzniká zpravodajským jednotkám ve smyslu § 10 odst. 3 zákona zpravodajská povinnost.

Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky obsahují přehledy a charakteristiky jednotlivých zjišťování. Hlavním záměrem při přípravě návrhů jednotlivých statistických zjišťování bylo nejen posoudit věcný obsah zjišťování, ale zejména snížit administrativní (byrokratickou) zátěž fyzických i právnických osob a náklady jednotlivých subjektů státní statistické služby na nezbytné minimum.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/