122/10 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy; T: 3.6.2010

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, má za cíl zajistit nezbytnou transpozici vyplývající ze směrnice Komise 2009/149/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách.

Navržená transpoziční úprava představuje účinný právní nástroj sloužící ke zkvalitnění statistiky v oblasti mimořádných událostí na dráhách zařazených do evropského železničního systému a zajištění její jednotnosti ve sledovaných ukazatelích ve všech členských státech.

Zároveň je tímto návrhem nezbytné adaptovat vnitrostátní právní řád na nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES. Této povinnosti bude dosaženo změnou vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/