122/22 Novela vyhl. č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování;T:29.7.2022

Navrhovaná novela vyhlášky spočívá v doplnění specifických podmínek pro provoz určitých skupin spalovacích stacionárních zdrojů, které se uplatní v případě, kdy je z důvodu ohrožení dodávek energie vyhlášeno MPO podle energetického zákona tzv. předcházení stavu nouze, případně je vyhlášen samotný stav nouze anebo je vládou vyhlášen nouzový stav dle ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 7. 2022 do 12h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/