122/19 Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; T: 23.9.2019

Návrh se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 na základě usnesení vlády č. 654 o Koncepci rodinné politiky ze dne 18. září 2017, kterým se ukládá realizovat opatření č. 6 „Na podporu kvalifikované nerodinné péče o děti od šesti měsíců legislativně ukotvit péči v mikrojeslích s maximálním počtem čtyř dětí na pečující osobu (legislativní ukotvení služby)“ a č. 8 „Po ukončení financování z Evropského sociálního fondu zajistit dlouhodobé financování dětských skupin a mikrojeslí z národních zdrojů“.
Návrhem se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. Změna terminologie si vyžádá rovněž změnu názvu zákona. Návrh zavádí také nový typ služby péče o dítě, a to v tzv. mikrojeslích, jedná se o jesle pro malý kolektiv do 4 dětí, služba bude zaměřena na nejmladší věkovou skupinu dětí a bude provozovaná v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. Návrhem se dále zavádí stabilní financování jeslí.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/