12/17 NV o vzoru zprávy v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní; T: 22.2.2017

Důvodem pro zavedení tohoto nového výkazu mezi členskými státy je zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto se snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků působícími jak v Evropské unii tak mimo ni, pokud prostřednictvím svých entit vyvíjejí činnost v Evropské unii. Povinnost podávání zpráv podle jednotlivých zemí se proto vztahuje jak na skupiny, jejichž nejvyšší entita se nachází v Evropské unii, tak na ty skupiny, které jsou řízeny z třetích zemí, současně smluvních stran Úmluvy Rady Evropy a OECD.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/