12/16 Návrh nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent; T: 3.2.2016

Důvodem předložení je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES.

Obsahem obou směrnic je stanovení technických požadavků na hotové výtahy i na samostatně dodávané bezpečnostní komponenty pro ně, s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. Výtahy se stávají hotovými výrobky až v okamžiku, kdy jsou pevně nainstalovány v budovách nebo stavbách, proto nelze výtahy do Unie dovážet, výtahy jsou pouze uváděny na trh a nikoli následně dodávány na trh. Neexistují tudíž žádní dovozci ani distributoři výtahů. U bezpečnostních komponent pro výtahy, které jsou nové na trhu Unie při svém uvedení na trh, se jedná buď o nové bezpečnostní komponenty, které byly vyrobeny výrobcem v Unii, nebo o nové či použité bezpečnostní komponenty dovezené ze třetí země.

Související soubory

/jak-na-