12/15 Nař. vl. provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření; T: 18.2.2015

Návrh nařízení vlády zavádí zemědělské postupy, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, včetně zajištění vhodné údržby oblastí s vysokou přírodní hodnotou. Toto opatření má vést ke zvýšení úrodnosti půdy, k její ochraně před erozí a před vysycháním. Velmi důležité je i zvýšení schopnosti celé krajiny zadržovat vodu a rovněž eliminovat některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí.

 

Návrh nařízení vlády se týká žadatelů, kteří

– obhospodařují evidovanou zemědělskou půdu,

– zaváží se plnit podmínky podmíněnosti a

– plní podmínky pro poskytnutí dotace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/