12/14 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem; T: 27.3.2014

Implementace směrnice Komise 2014/18/EU ze dne 29. ledna 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. Díky upřesněním seznamu vojenského materiálu lze očekávat pozitivní dopad v tom, že právní úprava je pro podnikatele jasnější a srozumitelnější. V informaci o využívání licence dochází v návaznosti na hodnocení dosavadní praxe k úpravě povinnosti hlásit některé z údajů za účelem snížení administrativy. Hlášení smluvního partnera a konečného uživatele posiluje transparentnost podnikání v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem při respektování všech bezpečnostních a ostatních státem chráněných zájmů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/