121/15 Aktivizace Českomoravské záruční a rozvojové banky; T: 26.6.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá na jednání vlády materiál „Aktivizace Českomoravské záruční a rozvojové banky jako investiční banky České republiky“
v návaznosti na programové prohlášení vlády a v zájmu centrálního uspořádání implementační struktury finančních nástrojů realizovaných zejména s využitím národních zdrojů, ale i pro čerpání finančních prostředků pro operační programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacím období 2014 – 2020 vedoucí
k optimalizaci jejich implementace na národní úrovni.

Cílem materiálu je odsouhlasit ve vládě základní teze pro aktivizaci a posílení činností Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen ČMZRB), a to nejen v oblasti podpory malého a středního podnikání, ale pro komplexní rozvoj hospodářské politiky státu.

Materiál je koncipován jako strategický podklad pro směrování dalšího rozvoje ČMZRB jako státní investiční banky, v níž je nově stát jako jediný vykonavatel vlastnických práv, a tedy nejen z toho důvodu je potřebné nastavit nové podmínky fungování banky. Aktivizace ČMZRB je v tomto materiálu pojímána jako komplexní projekt dalšího rozvoje banky.

Předkládaný materiál je komplementární a dále synergicky rozvíjí připravovaný materiál Ministerstva financí „Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů
v programovacím období 2014 – 2020“, který byl zpracován v úzké spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem vlády.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/