121/10 Návrh usnesení vlády ČR o úpravě a doplnění usnesení vlády č. 41 ze dne 11. ledna 2010; T: 24.5.2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo materiál, který obsahuje informaci o průmyslových zónách Triangle a Horní Suchá, jejichž výstavba je důvodem aktualizace usnesení vlády č. 41/2010. Finanční prostředky určené na výstavbu ostatních průmyslových zón, uvedených v příloze návrhu usnesení, zůstávají nezměněny.

Příloha materiálu obsahuje přehled finančních prostředků na výstavbu zón, které budou vyčleněny na financování průmyslových zón. Tyto finanční prostředky představují maximální horní limit prostředků ze zvláštního účtu, které jsou na jednotlivé projekty vymezeny a průběžně již na výstavbu zón čerpány. Oproti usnesení vlády č. 41/2010 dojde k navýšení finančních prostředků ve výši 979 mil. Kč.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/