12/10 NV o podmínkách připojení k elektrizační soustavě; T: 9.2.2010

Dotčenými skupinami jsou všichni zákazníci, respektive odběratelé elektrické energie na území České republiky, fyzické a právnické osoby, které jsou držitelem licence na distribuci elektřiny, přenosu elektřiny a dále pak licence na výrobu elektřiny a obchodu s elektřinou. Tyto subjekty energetický zákon označuje za účastníky trhu s elektřinou a přiznává jim práva a povinnosti.

Předkládaný návrh vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě vychází z následujících principů:

  • jednotným způsobem stanovit obecné podmínky připojení jednotlivých účastníků trhu s elektřinou – případná specifika připojování rozdílných účastníků trhu jsou definovány jako zvláštní ustanovení k obecným ustanovením,
  • určení podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu žadatele prostřednictvím jednotkové ceny – paušální podíly jsou stanoveny tak, aby se každý žadatel o připojení podílel průměrně z 50 % na úhradě celkových skutečných nákladů vyvolaných připojením v elektrizační soustavě,
  • určení podílu na nákladech na opětovné připojení k soustavě po omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru elektřiny – určení podílu na nákladech na opětovné připojení k elektrizační soustavě z důvodu neoprávněného odběru elektřiny je vyvoláno zejména problematickou praxí provozovatelů soustav při stanovení skutečných nákladů vyvolaných neoprávněným odběrem elektřiny.

 

Na rozdíl od vyhlášky č. 51/2006 Sb. již není předmětem navrhované vyhlášky stanovení způsobu výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny, neboť novelou energetického zákona s účinností od 5. července 2009 je k této úpravě zmocněno Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/