121/23 Návrh dokumentace programu 162 56 Národní sportovní centra 2023 – 2033;T:11.7.2023

Národní sportovní agentura předkládá vládě ČR v souladu s písm. a) odst. 2 § 13 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) návrh nové dokumentace programu 162 56 Národní sportovní centra 2023 – 2033. Cílem programu je vytvoření dostatečných kapacit moderně vybavených tréninkových sportovních center včetně potřebné provozní, technické, stravovací a ubytovací vybavenosti. Cílovým stavem je pak plné pokrytí potřeb pro přípravu vrcholových sportovců státní sportovní reprezentace ČR v maximálním množství sportů za předpokladu optimalizace sportovišť spočívající v multifunkčních a funkčně kumulovaných řešeních.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 7. 2023 do 12:00 hodin.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/