121/22 Novela z. č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporouT:2.8.2022

Navrhovaná právní úprava má za cíl umožnit Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., aby poskytovala v souladu s Dočasným rámcem záruky za nové individuální úvěry poskytnuté podnikatelským subjektům. Podporu vývozní transakce bude dle návrhu poskytovat jak exportní pojišťovna, tak Česká exportní banka, a.s. Navrhovaná podpora exportně orientovaných podnikatelských subjektů nabídne možnost získat podporu státu v oblasti růstu vývozního potenciálu, mezinárodní konkurenceschopnosti a získávání nových vývozních kontraktů skrze financování např. investic a modernizace výrobních kapacit, materiálového předzásobení, včetně strategického nákupu surovin či snížení energetické náročnosti a zvýšení ekologizace výroby.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/