120/16 Změna Statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst; T: 8.6.2016

Koordinátor digitální agendy převezme pro zajištění své koordinační činnosti vedení Výboru pro digitální ekonomiku, kde bude aktuální témata digitální agendy konzultovat s příslušnými ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy a sociálními a hospodářskými partnery. Část Výboru věnující se tématu kulturních a kreativních průmyslů zůstane pod vedením místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Rozdělení Výboru pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly na dva samostatné orgány schvaluje Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Tato změna proto není součástí předkládaného materiálu.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/