120/15 Návrh zákona o Centrální evidenci účtů; T: 9.7.2015

Cílem návrhu je zvýšení efektivity výkonu veřejné moci tím, že některým institucím, oprávněným získávat informace podléhající bankovnímu tajemství a mlčenlivosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (jedná se o daňové orgány v rámci finanční a celní správy, orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický útvar Ministerstva financí a zpravodajské služby), bude umožněno jediným dotazem během velmi krátké doby zjistit, ve které úvěrové instituci má či měl zájmový subjekt účet. Předpokládá se, že náklady na vybudování a provoz systému Centrální evidence účtů budou přinejmenším kompenzovány úsporami na věcných a osobních nákladech, spojených s plošným vyžadováním informace k zájmovým subjektům od všech úvěrových institucí. Nadto rychlé získání informací je předpokladem pro vyšší efektivitu výběru daní i opatření vůči majetku v rámci trestního řízení. Předpokládá se rovněž využití informací v oblasti opatření proti financování terorismu zejména ze strany zpravodajských služeb, jak je v současné době navrhováno na úrovni EU.

Související soubory

/jak-na-